Wat is Kanjertraining?

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). 

De Kanjertraining startte in 1996 in een psychologenpraktijk in Almere. Zowel ouders en kinderen werden getraind in het leren omgaan met problemen die zij tegenkwamen in de omgang met anderen. Deze training wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJI als effectief volgens goede aanwijzingen.

De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan. De onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden.

Voor meer informatie zie de website van Kanjertraining zelf:

http://www.kanjertraining.nl/ 

Klik op de poster voor een vergroting

Hoe werkt de kanjertraining

De Kanjertraining werkt met petten;  wit, rood, zwart en geel. Elke kleur correnspondeert met een eigenschap, gekoppeld aan een dier. Geel staat voor empatisch, kan goed invoelen in een ander, sociaal. Het dier hiervoor is het konijn. Wanneer het te ver door slaat (de goede intentie van de witte pet er niet meer onder zit), staat geel voor onzekerheid en zielig zijn. Rood staat voor humor, dit is weer gegeven door middel van de aap. Deze kinderen kunnen anderen goed aan het lachen maken en daarmee het ijs breken. Wanneer de goede intentie weg valt wordt alles een lolletje  en worden er grapjes gemaakt ten koste van anderen. De zwarte pet staat voor leiderschap, iemand die initiatief toont en dingen kan regelen. Het dier hierbij is een vlerkje. Wanneer de witte pet eronder ontbreekt gaat deze persoon alles zelf bepalen, niet meer luisteren naar anderen en de baas spelen. De witte pet staat voor de goede intentie, de kanjer.  Het dier hierbij is de tijger. Een kanjer probeert te helpen wanneer er iets is, maar kan zich ook omdraaien en juist bij iets vandaan lopen en lekker iets anders (wel leuks) gaan doen. 

Het doel van de Kanjertraining is kinderen inzicht te geven in eigen gedrag en gedrag van anderen en hierop te kunnen reageren. Elke week wordt er in de klas Kanjertraining gegeven door beide (groeps)leerkrachten. Bij de onder- en middenbouw wordt er gewerkt met een knieboek. In de bovenbouw wordt er gewerkt met het digibord. Er komen gespreksonderwerpen naar voren maar ook oefeningen. Een belangrijk onderdeel van de Kanjertraining is vertrouwensoefeningen. Zo is er bijvoorbeeld een opdracht ‘plank vallen’, hierbij laten kinderen zich als een plank achterover vallen. Het kind erachter vangt hem of haar op. Kinderen leren hierbij dat ze te vertrouwen moeten zijn maar dat het ook fijn is als de ander hem of haar vertrouwt. 

Klik op de poster voor een vergroting

Kanjertraining

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining door NJI voorlopig goedgekeurd als anti-pestprogramma

De Kanjertraining is een training:

1. Waarmee pesten kan worden aangepakt en het zelfvertrouwen kan worden verbeterd;

2. Waarmee leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen worden gevolgd;

3. Waarbij ouders nadrukkelijk worden betrokken;

4. Waarmee invulling wordt gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie

Op 18 februari 2013 is de Kanjervragenlijst positief beoordeeld door de COTAN. De onderwijsinspectie zal vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst gebruiken voor het beoordelen van de sociale competenties van leerlingen (indicator 1.5).

De vragenlijst meet Negatieve intenties, Ongelukkig sombere gevoelens, Onrustig verstorend gedrag en Hulpvaardig sociaal gedrag. De vragenlijst sluit nauw aan bij de Kanjertraining. In combinatie met de leerkrachtlijst en het sociogram kunnen leerkrachten snel sociale problemen signaleren, hier met leerlingen en ouders over in gesprek gaan en een gezamenlijk handelingsplan opstellen.

Meer informatie staat in deze flyer kanjertraining

Klik op de flyer om de pdf te lezen