Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. De leerlingen komen uit de groepen 4 t/m 8.

Deze leerlingen komen zes keer per jaar bij elkaar. De voorzitter, onder begeleiding van de intern begeleider leidt de vergadering en de leerlingen schrijven op wat ze door moeten vertellen aan de klas.  

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school / directie nodig. De raad brengt de andere leerlingen op de hoogte van wat ze doet, dit wordt met medewerking van de groepsleerkracht in een daarvoor vastgesteld moment gedaan.