De Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR van CBS In de Kring zitten twee teamleden en twee ouders. 
De MR is een afvaardiging van ouders en leerkrachten die een instemmings- en adviesrecht hebben op het uit te oefenen beleid van de school. 

De MR van In de Kring komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.
De MR is te bereiken via het mailadres: mrindekring@tjongerwerven.nl

– MR Reglement

– Folder MR-AC 2019-2020.pdf