Brede school MFS Zuid

Onze school / peuterspeelzaal / kinderopvang is onderdeel van de brede school MFS Oosterwolde Zuid. In MFS Zuid werken we samen met openbare basisschool Boekhorst, christelijke basisschool In de Kring, peuterspeelzaal Nijntje en de Meester Duisterhoutschool.

Door samen te werken willen we meer en betere kansen bieden aan kinderen en hun ouders. Waar nodig werken we daarin samen met andere organisaties, zoals de bibliotheek, consultatiebureau en stichting Scala 

We delen onze kennis, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars deskundigheid en materialen. We investeren in de brede school en dit levert ons meer mogelijkheden op voor de kinderen, een betere kwaliteit in ons werk, collegiale consultatie en een goede sfeer in het gebouw. De samenwerking als brede school wordt gecoördineerd door stichting Scala.

Naschoolse activiteiten:

Leuke activiteiten voor kinderen na schooltijd Na schooltijd worden er voor de kinderen van MFS Zuid verschillende activiteiten georganiseerd. Op deze manier maken ze kennis met activiteiten op het gebied van sport – cultuur – muziek – natuur – creativiteit. Door de naschoolse activiteiten kunnen kinderen ontdekken wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Het aanbod is gevarieerd en er staat voor elke leeftijdsgroep iets bij. Bovendien wordt er gekeken naar een goede aansluiting met de activiteiten die onder schooltijd gehouden worden. Twee keer per jaar komt er een activiteitenkalender uit.

Via een antwoordstrookje kunnen de kinderen zich opgeven voor de activiteiten van hun keuze. Ook zijn we blij met ouders die willen helpen bij een naschoolse activiteit.

Meer informatie: Ria Voskamp, coördinator naschoolse activiteiten, rvoskamp@scala-welzijn.nl of 0516 – 567 220 (stichting Scala).

Kinderen: daar zit muziek in!

Kinderen: daar zit muziek in! zo heet het gezamenlijke muziekproject op brede school MFS Oosterwolde Zuid. Elk schooljaar leren alle kinderen van de groepen 5 en leerlingen van de Meester Duisterhoutschool in groepsverband een blaasinstrument (zoals trompet of klarinet) te bespelen. Het plezier in het samen muziek maken staat daarbij voorop. Daarnaast leren de kinderen in de muziek naar elkaar te luisteren en op elkaar te wachten: niet alleen in de muziek belangrijk maar ook in het dagelijks leven.

Naast de lessen onder schooltijd, kunnen de kinderen ook meedoen met de muziekclub na schooltijd. Tegen een vergoeding kunnen kinderen ook thuis op een instrument oefenen.

Wil uw kind ook thuis op een instrument oefenen, neem dan even contact op met Marleen v.d. Heijden, brede school coördinator, mvanderheijden@scala-welzijn.nl of 0516 – 567 220 (stichting Scala).

Kinderen: daar zit muziek! is mogelijk dankzij de samenwerking van brede school MFS Zuid, Kunst & COO, Muziekvereniging Oosterwolde en stichting Scala.