De leerlingenraad        

De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.  In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Samen zijn dat 7 kinderen.

Deze leerlingen zijn gekozen:
Groep 4:                       
Groep 4:  
Groep 5: 
Groep 6:  
Groep 7:  
Groep 8: 
Groep 8: 

 

Deze leerlingen komen ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Er wordt uit de leerlingen een voorzitter en een notulist gekozen.

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. De leerlingenraad kan advies geven aan de school of voorstellen iets te gaan organiseren. Er is wel steeds toestemming van de school/ directie nodig. De raad brengt de andere leerlingen op de hoogte van wat ze doet, dit wordt met medewerking van de juf/ meester in een daarvoor vastgesteld moment gedaan. Er kan soms iets in het Kringnieuws worden geplaatst. 

Het protocol van de leerlingenraad vind u hier